• NCX1
  • NCX2
  • NCX3

NCX2 Inhibitors

Catalog No. Product Name Information Selective / Pan IC50 / Ki
S0016 SN-6 SN-6 is a selective Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. SN-6 inhibits NCX1, NCX2, and NCX3 with IC50 of 2.9 μM, 16 μM and 8.6 μM, respectively. SN-6 abolishes acetylcholine (ACh)-induced vasodilation. Pan NCX2, IC50: 16 μM